Tühjade laoruumide/silode DESO – ennetav tõrje

Laoruumide/silode nn. DESO teostatakse kahjurputukate tõrjeks, eelkõige ennetavalt, uue kauba vastuvõtmise eel või putukate leviku tõkestamiseks.
Kõrgsurvekahurid, mida kasutame võivad dispanseerida väga kontsentreeritud segu ja genereerida tilgakesi (harilikult 5-30 mikronilise diameetriga) suure täpsusega. Antud tõrjet kutsutakse sageli ka Ultra Low Volume (ULV) [ultra madal maht] töötluseks, sest selle abil saab töödelda väga suuri pindu, väga vähese koguse kemikaali abil. 

ULV-kahurid genereerivad udutilgakesi kasutades suurt mahtu õhku, madalal rõhul. Väikeste tilgakeste vähesuse tõttu on udu läbitungivus rohkete takistustega piirkonnas piiratud. ULV-kahurid saavad kontsentreeritumaid segusid dispanseerida, kuna lahustit kulub vähem. Masina omadus on toota iga kemikaali jaoks optimaalse suurusega osakesi, mis muudab ULV-udutöötluse eelistatud meetodiks igal pool, kus võimalik. 

Muinsuskaitse objektide ja puithoonete fumigeerimine

Muinsuskaitseobjektide, puithoonete ja antiikesemete kaitse kahjurputukate eest on täiesti teostatav fumigeerimise meetodil. Fumigeerida saab näiteks: vabaõhumuuseumide hooneid, kirikuid, talukomplekse, antiikmööblit jne. Justnimelt seal, kus kõikide tavatõrjevahendite kasutusala on piiratud. Objektid hermetiseeritakse ning töödeldakse mürkgaasiga, mis tungib ehitise või eseme igasse detaili, hävitades kõik kahjurid.

Fumigeerimine laohoonetes

Fumigeerimine laohoonetes on eelkõige ette nähtud nii lühi- kui ka pikaajaliselt ladustatavate transiidikaupade kaitsmiseks erinevate putukate nakkuste eest.

Kaup kaetakse gaasi mitteläbilaskva kilega ning sisselastav mürkgaas hävitab erinevaid kahjureid kõikides arengustaadiumites.

Laohoonetes fumigeeritakse erinevaid toodanguid: nt toidutooret, tarbekaupa jms.

Fumigeerimine teraviljahoidlates

Fumigeerime kõiki erinevaid teraviljahoidlaid: elevaatorid, silod, punkrid, põrandlaod jms. Mürkgaas on õhust raskem ning vajub ajapikku vilja kõrgeimast tipust aluspinnani. Gaas tungib läbi viljaterade, hävitades ka nendesse kahjurputukate poolt munetud munad. Fumigeerimise abil on võimalik saavutada täiesti putukatevaba teravili. Putukate kolded, mis on saastanud vilja, seavad ohtu kauba kvaliteedi ning tõstavad vilja temperatuuri. Fumiteam OÜ aitab, et viljakauplejate müügilepingud ei satu ohu alla. 

Oskame töödelda MAHEKAUPA. Kuna mahetöötlemine peab olema kooskõlas äärmiselt rangete nõuetega ja mahevilja EI TOHI ühegi fumigandiga töödelda, siis konsulteerige sellel teemal meiega otse. Aitame töödelda nakatunud MAHETOODET nii, et see on kooskõlas kõikide seaduslike nõuetega.

Fumigeerimine laevatrümmides

Pakume viljatransiitlaevadele täielikku teenust alates laadimissadamast kuni saabumissadamani, nn “port-to-port service.” Kasutame kõiki maailmas tuntuid fumigeerimise meetodeid: passiivne, retsirkulatsioon, fumisleeve. Järgime kõikide riikide sadamate ametkondade nõudeid. Väljastame nii fumigeermise kui ka ventileerimise sertfikaate, kauba vastuvõttul. Teostame trümmide ennetavat inspektsiooni nt Ultrasonic (UT) testid. Teeme järelkontrolli ja nõustamist. 

Fumigeerimine merekonteinerites

Merekonteinerites fumigeeritakse erinevaid toodanguid: nt toidutooret, tarbekaupa, ümarpuitu, saematerjali, valmistoodangut jms. Fumiteam OÜ poolt teostatud teenused on rangelt käsikäes Põllumajandusameti poolt kehtestatud nõuetega (mh kemikaalid, kulunormid, ekspositsiooniaeg  jms).

Haldame omas töös kõiki valdkonnaga seotud protsesse: sh teenustöö, PMA-ga konteinerite ülevaatused, aga ka plommimine.

Oleme klientidele käepikenduseks kõikide sertifikaatide kättesaamisel.

imfo edukas ettevõtte 2019