Varastotilojen/siilojen DESINFIOINTI – ennaltaehkäisevä torjunta

Varastotilojen/siilojen DESINFIOINTI suoritetaan tuhohyönteisten torjumiseksi, erityisesti ennalta ehkäisevässä tarkoituksessa, ennen uuden tavaran vastaanottoa tai hyönteisten leviämisen estämiseksi. Käyttämämme korkeapainesumuttimet pystyvät levittämään erittäin väkevää seosta tarkan kokoisina pisaroina (joiden halkaisija on yleensä 5–30 mikronia). Tätä torjuntamenetelmää käytetään usein mm. Ultra Low Volume (ULV) [eritäin matala määrä] -käsittelyssä, sillä se mahdollistaa erittäin suurten pintojen käsittelyn pienellä kemikaalimäärällä.

ULV -sumuttimet tuottavat sumupisaroita alhaisella paineella suuren ilmamäärän vaikutuksesta. Pienten pisaroiden vähäisestä määrästä johtuen sumun läpäisevyys on lukuisilla esteillä alueella matala. ULV -sumuttimet pystyvät tuottamaan väkevämpiä seoksia, koska liuotinta kuluu vähemmän. Koneen kyky valmistaa jokaisesta kemikaalista optimaalisen kokoisia hiukkasia tekee ULV -sumutuksesta käytetyimmän menetelmän kaikkialla, missä mahdollista.

Kulttuuriperinnön suojelukohteiden ja puurakennusten fumigaatio

Kulttuuriperinnön suojelukohteiden, puurakennusten ja antiikkiesineiden suojelu tuhohyönteisiltä voidaan menestyksellisesti toteuttaa fumigaatiomenetelmällä. Voidaan fumigoida esimerkiksi ulkomuseon rakennuksia, kirkkoja, maatilarakennuksia, antiikkihuonekaluja yms. Juuri ne kohteet, joissa tavanomaisten torjuntamenetelmien käyttö on rajoitettu. Kohteet suojataan ja käsitellään myrkkykaasulla, joka tunkeutuu rakennelman tai esineen kaikkiin osiin ja tappaa kaikki tuholaiset.

Varastojen fumigaatio

Varastojen fumigaation tarkoituksena on lyhyt- ja pitkäaikaisesti varastoitavien kauttakulkutavaroiden suojelu erilaisilta tartuntaa levittäviltä hyönteisiltä.

Tavara peitetään kaasua läpäisemättömällä kalvolla. Käytettävä myrkkykaasu tuhoaa eri tuholaisia kaikissa kehitysvaiheissa.

Varastoissa fumigoidaan eri tuotteita: esimerkiksi ravinnon raaka-aineita, kulutustavaraa yms.

Viljavarastojen fumigaatio

Suoritamme fumigontia kaikissa viljavarastoissa: elevaattoreissa, siiloissa, säiliöissä yms. Myrkkykaasu on ilmaa painavampi ja laskeutuu ajan myötä korkeimmista paikosta alas lattialle. Kaasu läpäisee viljanjyvät ja tuhoaa myös niihin tuhohyönteisten jättämät munat. Fumigoinnin avulla vilja voidaan kokonaan puhdistaa tuhohyönteisiltä. Viljaa saastuttavat hyönteispesät vaarantavat tavaran laatua ja kohottavat viljan lämpötilaa. Fumiteam OÜ estää viljamyyjien kauppasopimusten vaaraan sattumista.

Osaamme käsitellä LUOMUTAVARAA. Koska luonnonmukaisessa käsittelyssä on noudatettava erittäin tiukkoja vaatimuksia, EIKÄ luomuviljaa VOI käsitellä kemikaaleilla, ota meihin yhteyttä ja käsittele aihetta suoraan kanssamme. Autamme käsittelemään saastuneita LUOMUTUOTTEITA lainsäädännöllisten vaatimusten mukaisesti.

Alusten lastiruumien fumigaatio

Tarjoamme viljan kauttakulkualuksille kokonaisvaltaista palvelua lastaussatamasta aina määräsatamaan saakka ns. “port-to-port service.” Käytämme kaikkia maailmassa tunnettuja fumigaatiomenetelmiä: passiivinen, kiertokulku, fumisleeve. Noudatamme kaikkien maiden satamien viranomaisvaatimuksia. Myönnämme sekä fumigaatio- että tuuletustodistuksia tavaran vastaanoton yhteydessä. Toteutamme lastiruumien tarkastuksia ns. Ultrasonic (UT) -testejä. Tarjoamme jälkitarkastuksia ja neuvontaa.

Merikonttien fumigaatio

Merikonteissa fumigoidaan eri tuotteita: esimerkiksi ravinnon raaka-aineita, pyöröhirsiä, sahatavaraa, valmiita tuotteita yms. Fumiteam OÜ:n tarjoamat palvelut noudattavat tarkoin Viron maatalousviraston asettamia vaatimuksia (mm. kemikaalit, käyttönormit, sumutuskesto yms.).

Hallinnoimme kaikkia työhömme liittyvien osa-alueiden prosesseja: mm tilaustyöt, konttien tarkastukset yhteistyössä maatalousviraston kanssa ja sinetöinti.

Avustamme asiakkaitamme kaikkien sertifikaattien hankinnassa.

imfo edukas ettevõtte 2019