Määritelmät

Sumute – kemikaalin nestemäisten ja kiinteiden osien yhdistelmä. Sumutteita nimitetään myös höyryksi, savuksi tai sumuksi.

Alumiinihydroksidi – jäännösaine, mikä syntyy alumiinifosfiinin käytön jälkeen. Pienet määrät alumiinifosfiittia, joka ei ole reagoinut voi jäädä harmaa-valkoisena tomuna. Alumiinihydroksidi ei ole myrkyllinen.

Aluminiumfosfiiti – kemikaali, joka vapautaa fumigantin kun reagoi kosteuden kanssa, fosfiini tai vetyfosfiini. Alumiinifosfidin ja fumigantin seos koostu 55 prosenttisesti alumiinifosfiitista ja 45 prosenttisesti hitaista ainesosista, joten voisi säännöstella fumiganttin eristymista ja vähentää syttyvyytä. Hitaat osat voi olla myös ammoniokarbonaati, uurea ja parafiini.

Menetelmä – proseduuri, jonka aikana käytetään fumigaattiseosta.

Keskitys – fumigantin todellinen määrä fumigaatio aluen ilmassa vaikka millä ajalla.

Annostelu – käyttettävän fumigantin määrä, kun sillä käsitellään usein ja verrataan fumigantin painoa käsiteltävän alueen tilavuuteen tai kemikaalin painoa tavaran painon suhteen.

Tehokkuus – halutun tuloksen tavoittamiseksi tarpeellinen teho, esimerkiksi riitävä munaan, toukkaan tai aikuiseen tuholaiseen.

Fumigantti – kemikaali, joka on olemassa sopivassa lämpötilassa, kaasun muodossa, sopivalla keskitykselläja tuhoaa valitut tuholaiset.

Fumigantin seos – kemikaali tai kemikaalien seos, joka sisältää aktiivisia ja hitaita anineosia, jotka päästävät irti fumigantin/fumigantti seokset voivat olla jokaisessa kolmessa fyysisista olotilassa: neste, kaasu tai kiinteä.

Fumigaatio – myrkyllisen kemikaalin vapauttaminen kaasuna, tuhotaan valittu tuholainen. (kaasuttaminen).

Kaasu – aineen olotila, mikä muodostuu kiinteästä ja nestemmäisesta matalan tiheyden ja viskoosisuuden puolesta, suhteellisesti iso paisunta ja supistuminen/painon tai lämpötilan muuttuessa, kyky sekoittua nopeasti ja kyky levittäytyä tasaisesti jokaisessa säiliössa.

Kaasun läpäisevä irrottaminen – on riittävän huokoinen, päästääilman ja vesihöyryn fumigaatio tilaan ja fumigantti sta tilasta ulos, mutta jättää jäännösaineen rasiaan.

Puriste – hienosti pieniksi osiksi jakautunut keemiallinen aine. Alumiinifosfaatin puriste seos on paketoitu kosteutta läpäiseviin pakkauksiin tai säkkeihin.

Vetyfosfiiti – toinen nimi (olotila) fosfiinille.

Fumigaatio kuljutuksen aikana – menetelmä jota käytetään tavaroiden fumigointiin laivamatkan aikana. USDA  tutkimuksen peruusteella edellytään menetelmän tehokkuuta, kriteerit ja menetelmävaatimukset on tarkastettu FGIS virkailijan puolesta.

Magnesiumiumfosfiitti – kemikaali, joka vapautaa fumigantin kun se reagoi kosteuden kanssa, fosfiini tai vetyfosfiini. Seokset sisältävät aktiivisen ainesosan magnesiumfosfiitin.

Metallifosfiiti – alumiini tai magneesiumfosfiitin yleinen nimitys. Metalli fosfiitit ovat kiinteitä kappaleita, jotka reagoivat kosteuden ja lämpotilan kanssa jotta vetyfosfiitit vapautuisivat. Kysenalaiset fumigantit voivat sisältää, joko alumiinin tai magnesiumin seoksia. On myös toisia metallifosfiitti seoksia, mutta niita ei käytetä fumigaatteihin.

Osia tilassa – ilman tilavuudessa olevien kaasumolekyylien suhdeluku, esim. osia miljoonasosiin (ppm) tai osia miljardinosiin (ppb). Niitä arvoja käytetään toksikologiassa ja teollissuusterveydenhoidossa.

Pelletti – alumiinifosfiitti pelletteinä, diametri 3/8 tuumaa, painolla 0,6 gramma ja vapauttavaat 0,2 gramma fosfiinia.

Fosfiini (PH3) – väritön ja hajutoaa kaasu, matala molekyylimassa, matala kiehumislämpötila ja ominaispaino 1,21 ilman suhteen. Kaasu hajoaa kevyesti ja imeytyy syvälle aineseen (viljaan). Fosfiini voi syttyä keskityksilla yli 1,79 prosenttia suhteessa ilman tilavuuteen.

Resirkulaatio – fumigantin liikuttaaminen aluen läpi, jossa tapahtuufumigaatio, jotta voidaan välttää kerrostuma ja varmistaa tasainen levitys. Tavallisesti se saavutettaan fumigaatioalueella olevan ajoitettun käyttön pestitsidi pestitsidi, joka on klassifoidu rajotettuun käytöön.

Rajoitettun käyttön  pestitsidi – pestitsidi, joka on klassifoidu rajoidettuun käyttöön. Föderaalse insektitsiidi, fungitsiidi ja rodentitsiidi seaduse sektsioon 3(d)(1)(c) sätete alusel, koos parandustega (Pub. L. 92-516, 86 Stat. 973). Avaldused, mis viitavad, et pestitsiid on klassifitseeritud kui ”piiratud kasutusega” peavad ilmuma EPA [Keskkonnakaitseagentuur] poolt kinnitatuna.Alumiiniumfosfiid on klassifitseeritud kui ”piiratud kasutusega”. Piiratud kasutusega pestitsiide võib kasutada.

Jäänös aine – aktiivinen/set osat, metaboliitit tai purkujäännökset, jotka on löydettavissa pastisdin käyttön jälkeen.

Pysyvä pestitsidi – pestitsidi, joka on aktiivinen vain menetelmäpaikkassa tai sen lähellä ja joka pysyy riitävän ajan keskityksissa, jotta olisi surmaava tuholaisille. Pysyvän pestitsidin näytteeksi on Malathion.

Säkki – kosteusta läpi päästävä kirjekuori, joka sisältää alumiinifosfiitin puristeita. Joka säkki paina likipitaen 34 gramma ja vapautaa likipitaen 11 gramma fosfiinia. Kirjekuoria voi myos asettaa kankaan ja  ninittää sitä säkkiksi.

Irrotaminen – läpäisevä tai läpäisemätön väliseinä kahden tai enemmään viljamäärän välillä erilaisessa varastointi huonessa.

Ominaispaino (kaasu) – kaasun paino suhteessa samanlaisen ilman tilavuuden paino on samalla lämpötilalla ja painon ehdoilla. Fosfiini kaasun ominaipaino on 1,21 jos ilman arvo on 1,0. Tällä tavoin voi todeta että fosfiini on painavampi kuin ilma.

Vakio fumigaatio – fumigaatio menetelmä jossa laivan/lastin tulee jäädää EPA-n määrittelemän eksposiition aikaksi paikalleen ja menetelmän tehokkuus pitää olla varmennettu ennen siirtymistä kauppallisiin.

Fumigaation tunnustus(FGIS) – palvelu, joka todentaa että fumiganttia käytettiin kyseiselle lastille.

imfo edukas ettevõtte 2019