Fumigeerimine merekonteinerites

Merekonteinerites fumigeeritakse erinevaid toodanguid: nt toidutooret, tarbekaupa, ümarpuitu, saematerjali, valmistoodangut jms. Fumiteam OÜ poolt teostatud teenused on rangelt käsikäes Põllumajandusameti poolt kehtestatud nõuetega (mh kemikaalid, kulunormid, ekspositsiooniaeg  jms).

Haldame omas töös kõiki valdkonnaga seotud protsesse: sh teenustöö, PMA-ga konteinerite ülevaatused, aga ka plommimine.

Oleme klientidele käepikenduseks kõikide sertifikaatide kättesaamisel.

imfo edukas ettevõtte 2019