Alusten lastiruumien fumigaatio

Tarjoamme viljan kauttakulkualuksille kokonaisvaltaista palvelua lastaussatamasta aina määräsatamaan saakka ns. “port-to-port service.” Käytämme kaikkia maailmassa tunnettuja fumigaatiomenetelmiä: passiivinen, kiertokulku, fumisleeve. Noudatamme kaikkien maiden satamien viranomaisvaatimuksia. Myönnämme sekä fumigaatio- että tuuletustodistuksia tavaran vastaanoton yhteydessä. Toteutamme lastiruumien tarkastuksia ns. Ultrasonic (UT) -testejä. Tarjoamme jälkitarkastuksia ja neuvontaa.

imfo edukas ettevõtte 2019